25 اسفند 88

چهارشنبه سوری سبز

درگیری­های خشونت­آمیزی بین پلیس و انبوه تظاهرکنندگان در طول مراسم چهارشنبه­سوری گزارش شده است. بیش از پنجاه نفر از تظاهرکنندگان در این تاریخ دستگیر شده­اند.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید