01 فروردین 89

سال نو و نام گذاری سال 1389 با عنوان «سال صبر و استقامت» توسط میرحسین موسوی

پس از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری اعتراضات جنبش سبز در روز چهارشنبه‌سوری، این فراخوان از سوی هواداران جنبش سبز حمایت شد. پیش از چهارشنبه­سوری این اعتراضات با تهدید مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران نظیر احمدرضا رادان و ساجدی­نیا و برخورد با تجمعات و هنجارشکنان مواجه شد. علی­خامنه­ای و مکارم شیرازی نیز با فتواهایی حضور در این مراسم را حرام اعلام کردند. این اعتراضات برای حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شهرهای مختلف ایران نظیر تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، کرج، سمنان، اراک، بروجرد، زاهدان، آبادان، تبریز، کرمانشاه، آمل، سنندج، اهواز، رشت، مریوان، مهاباد و سردشت صورت گرفت که میان معترضان و ماموران امنیتی زد و خوردهایی نیز رخ داد.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید