11 اردیبهشت 89

تجمعات روز کارگر

در پیِ رد درخواست رسمی خانه­ی کارگر برای برگزاری مراسمِ تجمع و راهپیمایی به مناسبت یازدهم اردیبهشت ماه (اول ماه مه) روز جهانی کارگر، گروهی از حامیان جنبش سبز در آن نهاد مستقل، ضمن دعوت از عموم مردمِ سراسر کشور برای شرکت در تجمعی به مناسبت این روز، خواستار حضور و شرکت سبز همگان و حمایت ازکارگران جامعه شدند. در این روز گزارش­های متعددی از درگیری بین معترضان و نیروهای نظامی در سراسر کشور رسید.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید