19 اردیبهشت 89

اعدام فرزاد کمانگر و چند زندانی سیاسی دیگر

فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر، فعال محیط زیست، روزنامه‌نگار و فعال صنفی، و معلم کرد ایرانی بود که به اتهام عضویت و همکاری با پژاک به اعدام محکوم شد و در سحرگاه چنین روزی، به‌همراه علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخته شد.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید