22 خرداد 89

اولین سالگرد شکل گیری جنبش سبز

این روز مصادف با اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری است که از آن به تاریخ تولد جنبش سبز یاد می­شود. با وجود هشدارهای دولت و نیروهای امنیتی در مورد اعتراضات،  تظاهرات­های پراکنده­ای در جای­جای کشور به وقوع پیوست، هرچند که تظاهرات بزرگی شکل نگرفت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی هر دو از ترس اعمال خشونت از سمت حکومت تظاهرات­های برنامه­ریزی­شده را لغو کردند.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید