06 دی 89

سالگرد عاشورای خونین

در سالگرد عاشورای خونین که به بازداشت و کشته­شدن تعداد زیادی از معترضان انجامیده بود، مراسم­های پراکنده­ای در سراسر کشور شکل گرفت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در پیغام­هایی به نقد اتفاقات افتاده پرداختند. پیش از این روز فراخوان­های مختلفی با موضوع تجمع و اعتراض در این روز در فضای مجازی چرخیده بود. از این رو، خیابان­های اصلی پر بود از ماموران مسلح و نیروهای لباس شخصی تا با اعتراضات احتمالی برخورد شود.

نا معلوم

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید


هیچ اثر هنری یافت نشد