09 اسفند 89

دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی

در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۸۹، سایت کلمه، وب گاه مرتبط با میرحسین موسوی، گزارش داد که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همچنین همسران ایشان یعنی زهرا رهنورد و فاطمه کروبی دستگیر شده‌ و به زندان حشمتیه تهران منتقل شده‌اند. اردشیر امیرارجمند مشاور موسوی و مجتبی واحدی مشاور کروبی نیز این خبر را تأیید کرده و خبرگزاری‌های دیگر نظیر بی‌بی‌سی فارسی، بخش فارسی صدای آمریکا و یورونیوز آن را به نقل از وب‌گاه کلمه و مشاوران ایشان بازگو کردند. این خبر یکی از عوامل موثر در برگزاری تجمعات اعتراضی در ۱۰ اسفند نیز این اتفاق بوده است.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید