10 اسفند 89

اولین سه شنبه ی اعتراض

اولین سه شنبه ی اعتراض به مجموعه تظاهراتی گفته می‌شود که در شهرهای گوناگون ایران در روز ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ اتفاق افتاده‌است. این اعتراضات به دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید برای حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و اعتراض به ادامه­ی حصر خانگی‌ و بازداشت آنها صورت گرفته‌ است. این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نظیر تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، کرج، سمنان، تبریز و کرمانشاه صورت گرفته ‌است و طی آن میان معترضان و ماموران امنیتی یا مأموران لباس شخصی زد و خوردهایی رخ داده‌است.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید