11 خرداد 90

شهادت هاله سحابی

هاله سحابی یک فعال حقوق بشر و دموکراسی خواه بود. او فرزند نماینده­ی مجلس پیشین و از چهره­های قدیمی مخالف نظام، عزت الله سحابی و نوه­ی یدالله سحابی بود. او در مراسم خاک­سپاری پدرش به علت ایست قبلی جان باخت. دلیل این ایست قلبی همچنان محل بحث است. این تردید وجود دارد که ایست قلبی او ناشی از جراحات وارده به روده و شش وی در اثر ضربه­خوردن بوده است. 

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید