03 شهریور 90

شروع اعتراضات نسبت به خشک شدن دریاچه ی ارومیه

دریاچه­ی ارومیه سومین دریاچه­ی نمک جهان به لحاظ وسعت است. خشک­شدن این دریاچه که یک فاجعه­ی زیست محیطی برای منطقه به حساب می­آید، با اعتراضات گسترده­ی مردمی نسبت به سوءمدیریت­های موجود در این رابطه مواجه شد. حامیان جنبش سبز نیز، با بیانیه­ها و کنش­های مختلف به حمایت از این اعتراضات پرداختند. 

نا معلوم

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید