تاریخ دسترسی: 89/11/08
عنوان قرمزته یا آبی ته / شعر
خالق اثر محمدرضا عالی پیام (هالو)
منبع شعر فارسی

شنیدم در زمان خسرو پرویز

گرفتند آدمی را توی تبریز

به جرم نقض قانون اساسی

و بعضی گفتمان­های سیاسی

ولی آن مرد دوراندیش، از پیش

قراری را نهاده با زن خویش

که از زندان اگر آمد زمانی

به نام من پیامی یا نشانی

اگر خودکار آبی بود متنش

بدان باشد درست و بی غل و غش

اگر با رنگ قرمز بود خودکار

بدان باشد تمام از روی اجبار

تمامش از فشار بازجویی ست

سراپایش دروغ و یاوه­گویی ست

گذشت و روزی آمد نامه از مرد

گرفت آن نامه را بانوی پُردرد

گشود و دید با هالو مآبی

نوشته شوهرش با خط آبی:

عزیزم، عشق من ، حالت چطور است؟

بگو بی بنده احوالت چطور است؟

اگر از ما بپرسی، خوب بشنو

ملالی نیست غیر از دوری تو

من این­جا راحتم، کیفور کیفور

بساط عیش و عشرت جور وا جور

در این جا سینما و باشگاه است

غذا، آجیل، میوه رو­به­راه است

کتک با چوب یا شلاق و باطوم

تماما شایعاتی هست موهوم

هر آن کس گوید این جا چوب دار است

بدان این هم دروغی شاخدار است

در این جا استرس جایی ندارد

درفش و داغ معنایی ندارد

کجا تفتیش­های اعتقادی ست؟

کجا سلول­های انفرادی ست؟

همه این­جا رفیق و دوست هستیم

چو گردو داخل یک پوست هستیم

در این­جا بازجو اصلن نداریم

شکنجه ، اعتراف، عمرن نداریم

به جای آن اتاق فکر داریم

روش­های بدیع و بکر داریم

عزیزم، حال من خوب است این­جا

گذشت عمر، مطلوب است این­جا

کسی را هیچ کاری با کسی نیست

نشانی از غم و دلواپسی نیست

همه چیزش تمامن بیست این­جا

فقط خود کار قرمز نیست این­جا