تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان والعصر / فیلم بلند
خالق اثر علی فاتحی (سامان)
رویداد درگذشت آیت الله العظمی منتظری
منبع یوتیوب