تاریخ دسترسی: 90/09/29
عنوان مدارا / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز