تاریخ دسترسی: //
عنوان ندا آقاسلطان / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر گیلبرتو ویشیدو
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع هنرهای زیبای آمریکا