تاریخ دسترسی: 90/02/03
عنوان مادر / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد عاشورای خونین
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز