تاریخ دسترسی: 90/06/25
عنوان ایران به پیش / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب