تاریخ دسترسی: 90/07/26
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد شهادت هاله سحابی
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز