تاریخ دسترسی: 90/01/27
عنوان نامعلوم / دیوارنویسی و گرافیتی
خالق اثر ناشناس
رویداد دومین سه شنبه ی اعتراض
منبع ای اِی ورلد ویو