تاریخ دسترسی: 90/03/17
عنوان همه چیز مرتب است / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
منبع رادیو زمانه