تاریخ دسترسی: 89/10/23
عنوان نامعلوم / شعار
خالق اثر ناشناس
منبع ویکی پدیا
استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی