تاریخ دسترسی: 89/09/05
عنوان نه خارم نه خاشاک / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد جشن پیروزی احمدی نژاد و خطاب کردن مردم با عنوان «خس و خاشاک»/ آغازجنبش شبانه ی شعارالله اکبر
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز