تاریخ دسترسی: 89/09/08
عنوان من مجیدم / پرفورمنس
خالق اثر ناشناس
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع یوتیوب