تاریخ دسترسی: 89/11/06
عنوان تهران جنگه / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر سایروس مافیا
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز