تاریخ دسترسی: 90/09/13
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد سومین سه شنبه اعتراض (چهارشنبه سوری)
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز